Kontakt

ARSICUA spol, s.r.o.

Sídlo:
Plášťovce 241
935 82 Plášťovce
Slovenská republika

Email:
arsicua@arsicua.sk
arsicua@gmail.com

IČO: 36 850 098
IČ DPH: SK2022483243

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 20909/N
 

Prevádzka:
Plášťovce 407
935 82 Plášťovce
Slovenská republika
 

Ekonomické oddelenie
Mgr. Martin Hudec
+421 905 517 570

Konateľ spoločnosti
Ing. Pavel Hudec
+421 905 329 010
 

 
Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať...